Regulamin sprzedaży

Zapoznaj się z regulaminem naszej księgarni

Regulamin Księgarni Internetowej


Regulamin określa zasady korzystania oraz dokonywania zakupów w księgarni internetowej Witolda Gadowskiego, działającej w ramach firmy Witold Gadowski- Think Force. Księgarnia nosi nazwę Księgarnia Dla Awanturnych Witolda Gadowskiego. Konieczne jest zapoznanie się z treścią Regulaminu przed dokonaniem zakupu. Przed zakupem należy także zapoznać się z regulaminami zewnętrznego modułu sprzedażowego, na który następuje przekierowanie po kliknięciu na książki znajdujące się na stronie gadowskiksiegarnia.pl w zakładce 'home'

§ 1
Szczegóły dotyczące właściciela księgarni
Właścicielem księgarni internetowej dostępnej pod adresem www.gadowskiksiegarnia.pl jest WITOLD GADOWSKI THINK FORCE z siedzibą przy ul. Kobierzyńskiej 120/32 ,
W poniższym regulaminie księgarnia internetowa prowadzona przez Witold Gadowski Think Force określana jest również jako Księgarnia.
§ 2
Sposób sprzedaży
Księgarnia internetowa Witolda Gadowskiego (Księgarnia Dla Awanturnych) prowadzi sprzedaż książek za pośrednictwem Internetu.
§ 3
Kupno wybranych towarów
Aby zakupić wybrane pozycje należy: - dodać wybrane produkty do koszyka; - podać dane adresowe dotyczące wysyłki i rachunku; - wybrać
sposób zapłaty oraz formę przesyłki; - wypełnić formularz zamówienia; - zatwierdzić formularz zamówienia.
§ 4
Składanie zamówień
Wysłanie wypełnionego formularza jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Jego przyjęcie do realizacji zaczyna się: - w przypadku
zamówień płatnych przelewem - po wpłynięciu pieniędzy na konto Księgarnii; - w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - w chwili
autoryzacji transakcji elektronicznej na stronach partnera Księgarni- firmy Bluemedia.
§ 5
Czas realizacji zamówienia
Na czas realizacji zamówienia składa się okres przygotowania paczki do wysłania przez Księgarnię (1-4 dni) oraz czas dostarczenia jej
przez Kuriera(1-3 dni robocze).
§ 6
Dokonywanie zakupów przez osoby niepełnoletnie
Umowę zakupu może zawrzeć osoba pełnoletnia, osoby niepełnoletnie mogą to robić tylko za wiedzą i pod nadzorem prawnego opiekuna.
§ 7
Ochrona danych osobowych
Dane osobowe Klienta podane w formularzu zamówienia podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem. Zapewniamy
bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i to, że są one wykorzystywane jedynie do realizacji zamówienia.
§ 8
Przetwarzanie danych i realizacja zamówienia
Wypełniając i zatwierdzając formularz zamówienia, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w zakresie
niezbędnym do realizacji zamówienia oraz wyrażają Państwo zgodę na realizację zamówienia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
§ 9
Faktury VAT
Do każdego zamówienia jest dołączona imienna faktura VAT.
§ 10
Anulowanie zamówienia
Mogą Państwo anulować zamówienie, przesyłając e-mail na adres: gadowskiksiegarnia@gmail.com Anulowanie nie jest możliwe, jeśli
przesyłka została już wysłana, mogą jednak Państwo zwrócić zakupiony towar (por. § 16).
§ 11
Koszty i waluta
Ceny towaru podane są w złotych polskich i są cenami brutto. W momencie złożenia zamówienia ceny stają się wiążące. 
Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen towarów występujących w ofercie, wprowadzania nowych towarów oraz modyfikacji istniejących.
§ 12
Do każdego zamówienia doliczone są koszty wysyłki, zależne od wagi i wybranej formy płatności.
W formularzu zamówienia mogą Państwo wybrać sposób dostawy towaru.
§ 13
Zamówienia są dostarczane przez Kuriera (DPD ).
Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostawie wynikające z winy Kuriera.
§ 14
Niemożność realizacji zamówienia
W przypadku braku możliwości realizacji całego zamówienia lub jego części,
poinformujemy Państwa o tym e-mailem.
W przypadku dokonania przez Państwa przedpłaty dokonamy przelewu zwrotnego w kwocie równej wartości części niezrealizowanego zamówienia.
§ 15
Formy płatności
Mają Państwo do wyboru następujące formy płatności za zakupiony towar:
- przedpłata na konto Księgarni; - płatność kartą kredytową.
§ 16
Zwrot zakupionych towarów
Zgodnie z ustawą, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki mogą Państwo zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyn.
Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy zakupiony towar nie był używany, kopiowany i nie został w żaden sposób zniszczony. Książki muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.
Zwracany towar należy przesłać wraz z fakturą wystawioną przez Księgarnię. Zapewniamy zwrot kosztów równy cenie towaru.
Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na podane przez Państwa konto lub przekazem pocztowym na adres określony w zamówieniu.
Nie zwracamy kosztów dostawy i odesłania towaru.
§ 17
Reklamacje
Mogą Państwo reklamować towar wadliwy technicznie lub uszkodzony podczas dostawy. 
Prosimy o odesłanie go przesyłką pocztową na adres Księgarni:
Witold Gadowski Think Force ul. Kobierzyńska 120/32 30-382 Kraków Polska
Towar reklamowany należy odesłać wraz z fakturą VAT wystawioną przez Księgarnię Poniesione przez Państwa koszty,
związane z odesłaniem wadliwego towaru, zwrócimy po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.
Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy. Gdyby nie było to możliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), zwrócimy Państwu równowartość ceny zakupionego towaru.
§ 18
Rozstrzyganie sporów
Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji umowy zakupu jest sąd właściwy dla siedziby firmy Witold Gadowski Think Force.
§ 19
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 20
Zmiany regulaminu
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.