1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Gadowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Witold Gadowski think FORCE [ul. Kobierzyńska 120/ 32, 30-382 Kraków, NIP 9441050718, REGON 122422761; dane kontaktowe Administratora: adamdabrowsitv@gmail.com
2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.
3. Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Państwa wiadomość.
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda, stanowiąca przesłankę
legalizującą przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 pkt 1a Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych.
5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nie są Państwo zobowiązani do ich wskazania, jednak w przypadku
ich niepodania, nie otrzymają Państwo odpowiedzi na zadane pytanie. W przypadku braku zgody na przetwarzanie Państwa
danych osobowych, prosimy o kontakt telefoniczny.
6. Dane osobowe wskazane przez Państwa w zamieszczonym powyżej formularzu nie zostaną przekazane innym podmiotom.
Administrator nie będzie także przekazywał ich do państw trzecich (tj. krajów spoza Unii Europejskiej).
7. Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas konieczny do udzielenia odpowiedzi, a następnie bezzwłocznie usuwane.
8. Informujemy, że mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych. Ponadto, przysługuje
Państwu prawo do zmiany lub usunięcia Państwa danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych.
9. Informujemy, że w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych.
10. Jeżeli w Państwa ocenie Administrator naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo do
wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru.
11. Informujemy, że Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, polegający w szczególności na profilowaniu.